Leave your details


Send


Sarodiyar Rakhi Bandhan

SARODIYAr RAKHI BANDHAN.....

Chokh diyechi priyo bondhu se chokhei dekho prithibir rup eki, tobu bondhu valobeso akbaar...

RAKHI BANDHANer thik ager dintay amra amra pouche jabo oder kache valobasar rakhi niye, golper moto ishkul baritay agami Sonibaar thik bikaal 4tay.. 

Iskul barir Thikana - LIGHT HOUSE FOR THE BLIND, 174 S. P. Mukherjee Road, Kol – 26.
(Rashbehari C. E. S. C. / Tollygunj Thanar thik pasei).

Samay – Bikel 4te theke 6ta.

Bondhu, akta rakhi niye chole eso - valobasar ei bandhane abodhyo hote - chelera oi dristihin bon der kach theke bedhe nio rakhi r meyera sajatne oi dristihin vai guloke bedhe dio rakhi...

apekhay roilaam,
asle valo lagbe.. .. .


bondhu tomae e gaan shonabo - bikel belae - arekbar jodi tomaedr dole nao khelae,..


SARODIYA...
ekti facebook poriwaar...
8013571298


   

Event Details

Lighthouse For The Blind
9 August 2014
04:00 PM - 05:30 PM IST
Add to Calendar 16:00:00 Asia/Calcutta Sarodiyar Rakhi Bandhan Chokh diyechi priyo bondhu se chokhei dekho prithibir rup eki, tobu bondhu valobeso akbaar... RAKHI BANDHANer thik ager dintay amra amra pouche jabo oder kache valobasar rakhi niye, golper moto ishkul baritay agami Sonibaar thik bikaal 4tay.. Lighthouse For The Blind

Contact Details

View Event on


Share Event