Leave your details






Send


Bhai Phota 2014 (Deshpran Sasmal Park)

Gato bachorer riti mene ebocharo SARODIYA VAI PHOTA UTSAV palon korbe DESHAPRAN SASMAL PARKer (Rashbehari More er theke Chetla jawar pathe thik GURUDWARA er pase) Patho Sisuder sathe mane SARODIYAr PRANER BANDHOB der sathe.


Ei Suvokhane bondhu tomakeo pase pete chai, saporibare eso sedin – amontron roilo…

Agami 26th October 2014 (Sunday) thik Bikel sare 3ter Modhye chole eso Rashbeharir Deshapran Sasmal PARKe.

Apekhay roilam… 


SARODIYA...
ekti facebook poriwaar...
8013571298






   

Event Details

Deshpran Sasmal Park
26 October 2014
03:30 PM - 05:30 PM IST
Add to Calendar 15:30:00 Asia/Calcutta Bhai Phota 2014 (Deshpran Sasmal Park) Agami 26th October 2014 (Sunday) thik Bikel sare 3ter Modhye chole eso Rashbeharir Deshapran Sasmal PARKe. Deshpran Sasmal Park

Contact Details

View Event on


Share Event