Leave your details


Send


Bhai Phota 2013

Agamikaal 5th November 2013 – Bhai Phota…
SARODIYA er pakho theke Bhai phota palon kara habe… 


Khub derite ai anusthan er katha jananoy amra dukhityo, Bondhuder kache abedan apnara Jodi paren kaal abosyoi asben ai Bhai Phota Anusthane…

Samay bikel sare 3 te.

Sthan - Rashbehari more (Bachans Dhabar Samne…)


Rashbehari More theke Chetlar dike jete jee gurudwara ache tar paser park e habe Vai Phota er Ayojaan, sei parker parsoborti Bachyeder niye...

Sabbaike janai sador amontran…

---SARODIYA--- 
080135 71298

sarodiyaa@gmail.com


   

Event Details

Deshpran Sasmal Park
5 November 2013
03:30 PM - 05:30 PM IST
Add to Calendar 15:30:00 Asia/Calcutta Bhai Phota 2013 Agamikaal 5th November 2013 – Bhai Phota… SARODIYA er pakho theke Bhai phota palon kara habe… Deshpran Sasmal Park

Contact Details

View Event on


Share Event